เนื้อเพลง: ขอโ ...

เนื้อเพลง: Nev ...

เนื้อเพลง: จำไ ...