เนื้อเพลง: เสก ...

เนื้อเพลง: เบื ...

เนื้อเพลง: ได้ ...

เนื้อเพลง: หลง ...