เนื้อเพลง: Out ...

เนื้อเพลง: You ...

เนื้อเพลง: รอย ...

เนื้อเพลง: มอง ...

เนื้อเพลง: เมื ...