เนื้อเพลง: แอบ ...

เนื้อเพลง: กำล ...

เนื้อเพลง: เพร ...

เนื้อเพลง: ตั้ ...

เนื้อเพลง: ในว ...