เนื้อเพลง: ฮัก ...

เนื้อเพลง: คำว ...

เนื้อเพลง: คุณ ...

เนื้อเพลง: คุณ ...

เนื้อเพลง: อยา ...