เนื้อเพลง: ยิน ...

เนื้อเพลง: ก้า ...

เนื้อเพลง: สำค ...

เนื้อเพลง: วาจ ...

เนื้อเพลง: ภาว ...

เนื้อเพลง: พยา ...

เนื้อเพลง: ผ่า ...

เนื้อเพลง: บทก ...

เนื้อเพลง: ยิน ...