เนื้อเพลง: ชอบ ...

เนื้อเพลง: ยัง ...

เนื้อเพลง: ดีต ...