เนื้อเพลง: เมื ...

เนื้อเพลง: อยู ...

เนื้อเพลง: Num ...

เนื้อเพลง: ขาข ...

เนื้อเพลง: หญิ ...

เนื้อเพลง: ขอใ ...

เนื้อเพลง: สาย ...

เนื้อเพลง: ขาข ...

เนื้อเพลง: พี่ ...