เนื้อเพลง: แค่ ...

เนื้อเพลง: ฉัน ...

เนื้อเพลง: โปร ...

เนื้อเพลง: แค่ ...

เนื้อเพลง: นาง ...

เนื้อเพลง: กะด ...

เนื้อเพลง: สถา ...

เนื้อเพลง: ร้า ...

เนื้อเพลง: เปิ ...