เนื้อเพลง: ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว ศิล ...

เนื้อเพลง: ร้านเดิม ศิลปิน: วิน Emotion ...

เนื้อเพลง: เปิดตัวไม่ได้ ศิลปิน: วงทัพห้ ...

เนื้อเพลง: อกหักเท่ากับโสด ศิลปิน: วุฒิ ...

รายชื่อเพลงทั้งหมด และเนื้อเพลง ศิลปิน: ...

เนื้อเพลง: ยังหาหม้ายแฟน ศิลปิน: โอ พารา ...

เนื้อเพลง: คิดฮอดกันบ่ ศิลปิน: หลิน ปิยณ ...

เนื้อเพลง: คิดฮอดแม่เด้อ ศิลปิน: จ๊อบ เส ...

เนื้อเพลง: รักแบบเพื่อนไม่เหมือนแฟน ศิลป ...

เนื้อเพลง: พรบค่ำที่ 18 นาฬิกา ศิลปิน: S ...