เนื้อเพลง: สตรีขี้เมา ศิลปิน: วงทัพห้า อ ...

เนื้อเพลง: สัจธรรมความรัก ศิลปิน: วงสติ๊ ...

เนื้อเพลง: Check That ศิลปิน: Z Trip x V ...

เนื้อเพลง: Lost in Jane ศิลปิน: Solitude ...

เนื้อเพลง: Luke ศิลปิน: Solitude is Blis ...

เนื้อเพลง: Sleep Tight (03.00 A.M.) ศิลป ...

เนื้อเพลง: ใหม่ซ้ำเดิม ศิลปิน: Solitude ...

เนื้อเพลง: สตรี ศิลปิน: Solitude is Blis ...

เนื้อเพลง: กระดาษ ศิลปิน: Solitude is Bl ...

เนื้อเพลง: โคตรได้เลย ศิลปิน: KRK Feat. ...