เนื้อเพลง: ฤดูใหม่ (Tsugi no Season) ศิล ...

เนื้อเพลง: 77 ดินแดนแสนวิเศษ (77 no Sute ...

เนื้อเพลง: Reborn ศิลปิน: BNK48 ...

เนื้อเพลง: Jabaja ศิลปิน: BNK48 ...

เนื้อเพลง: Kimi wa Melody เธอคือ...เมโลด ...

เนื้อเพลง: BNK Festival ศิลปิน: BNK48 ...

เนื้อเพลง: High Tension ศิลปิน: BNK48 ...

เนื้อเพลง: วันแรก (Shonichi) ศิลปิน: BNK ...

เนื้อเพลง: Namida Surprise! ศิลปิน: BNK4 ...

เนื้อเพลง: จากใจผู้สาวคนนี้ ศิลปิน: โมบา ...