เนื้อเพลง: หัว ...

เนื้อเพลง: บัง ...

เนื้อเพลง: Hel ...