เนื้อเพลง: ใคร ...

เนื้อเพลง: เจ้ ...

อัลบั้ม: Lionh ...

เนื้อเพลง: ค.ค ...

เนื้อเพลง: คือ ...

เนื้อเพลง: แขน ...

เนื้อเพลง: คิด ...

เนื้อเพลง: รัก ...

เนื้อเพลง: ก่อ ...

เนื้อเพลง: คนไ ...