เนื้อเพลง: ก้า ...

เนื้อเพลง: วิญ ...

เนื้อเพลง: ลบ ...