เนื้อเพลง: หลอ ...

เนื้อเพลง: รัก ...

เนื้อเพลง: กาล ...

เนื้อเพลง: เจ็ ...

เนื้อเพลง: โลก ...