เนื้อเพลง: ลอง ...

เนื้อเพลง: แอ๊ ...

เนื้อเพลง: เลอ ...

เนื้อเพลง: เอา ...