เนื้อเพลง: มะล ...

เนื้อเพลง: เรี ...

เนื้อเพลง: แม่ ...

เนื้อเพลง: เด็ ...

เนื้อเพลง: แม่ ...

เนื้อเพลง: กรา ...

เนื้อเพลง: จุด ...

เนื้อเพลง: ไอ้ ...

เนื้อเพลง: เจ้ ...