เนื้อเพลง: รั้ ...

เนื้อเพลง: แค่ ...

เนื้อเพลง: ฉัน ...