เนื้อเพลง: หื่ ...

เนื้อเพลง: คิด ...

เนื้อเพลง: ประ ...