เนื้อเพลง: ภาพ ...

เนื้อเพลง: ถาม ...

เนื้อเพลง: วาจ ...

เนื้อเพลง: พับ ...

เนื้อเพลง: เด็ ...