เนื้อเพลง แหลงเรื่องเพื่อน (วิถีชาวใต้) – เณรเชษฐ์

เนื้อเพลง: แหลงเรื่องเพื่อน (วิถีชาวใต้) ศิลปิน: เณรเชษ… Continue reading เนื้อเพลง แหลงเรื่องเพื่อน (วิถีชาวใต้) – เณรเชษฐ์

เนื้อเพลง หาว่ากูลักท่อม (ท่อมขี้หมู) – เณรเชษฐ์

เนื้อเพลง: หาว่ากูลักท่อม (ท่อมขี้หมู) ศิลปิน: เณรเชษฐ์… Continue reading เนื้อเพลง หาว่ากูลักท่อม (ท่อมขี้หมู) – เณรเชษฐ์

เนื้อเพลง ไอ้หนุ่มรถรั้ว (ส่งใจทั่วไทย) – เณรเชษฐ์

เนื้อเพลง: ไอ้หนุ่มรถรั้ว (ส่งใจทั่วไทย) ศิลปิน: เณรเชษ… Continue reading เนื้อเพลง ไอ้หนุ่มรถรั้ว (ส่งใจทั่วไทย) – เณรเชษฐ์

เนื้อเพลง ได้หมดถ้ามึงสดชื่น ให้มีท่อมต้มทั้งคืนกูก็บายใจ – เณรเชษฐ์

เนื้อเพลง: ได้หมดถ้ามึงสดชื่น ให้มีท่อมต้มทั้งคืนกูก็บา… Continue reading เนื้อเพลง ได้หมดถ้ามึงสดชื่น ให้มีท่อมต้มทั้งคืนกูก็บายใจ – เณรเชษฐ์

เนื้อเพลง สายเขียว (ค่าของคน) – เณรเชษฐ์ Feat เอก วงบ๊อกเซอร์

เนื้อเพลง: สายเขียว (ค่าของคน) ศิลปิน: เณรเชษฐ์ Feat เอ… Continue reading เนื้อเพลง สายเขียว (ค่าของคน) – เณรเชษฐ์ Feat เอก วงบ๊อกเซอร์