เนื้อเพลง: แหล ...

เนื้อเพลง: หาว ...

เนื้อเพลง: ดอก ...

เนื้อเพลง: นาง ...

เนื้อเพลง: ไซร ...

เนื้อเพลง: ยีใ ...