เนื้อเพลง: เฮา ...

เนื้อเพลง: มาท ...

เนื้อเพลง: อดี ...

เนื้อเพลง: ไปต ...

เนื้อเพลง: อย่ ...

เนื้อเพลง: ผีจ ...