เนื้อเพลง: ฤดู ...

เนื้อเพลง: วุ่ ...

เนื้อเพลง: หยุ ...

เนื้อเพลง: ลืม ...