อัลบั้ม: Good ...

เนื้อเพลง: แพ้ ...

เนื้อเพลง: ทำด ...

เนื้อเพลง: ไม่ ...

เนื้อเพลง: เมษ ...

เนื้อเพลง: Fol ...