อัลบั้ม: Bliss ...

เนื้อเพลง: เหง ...

เนื้อเพลง: Sna ...

เนื้อเพลง: เกี ...

เนื้อเพลง: ยัง ...

เนื้อเพลง: ฉัน ...