เนื้อเพลง: ดีก ...

เนื้อเพลง: กระ ...

เนื้อเพลง: Cle ...

เนื้อเพลง: Tin ...