เนื้อเพลง นางสาวยี่ส่าย – พุ่มพวง ดวงจันทร์

เนื้อเพลง: นางสาวยี่ส่าย ศิลปิน: พุ่มพวง ดวงจันทร์ อัลบ… Continue reading เนื้อเพลง นางสาวยี่ส่าย – พุ่มพวง ดวงจันทร์

เนื้อเพลง ลองดูแล้วก็ดี – พุ่มพวง ดวงจันทร์

เนื้อเพลง: ลองดูแล้วก็ดี ศิลปิน: พุ่มพวง ดวงจันทร์ อัลบ… Continue reading เนื้อเพลง ลองดูแล้วก็ดี – พุ่มพวง ดวงจันทร์

เนื้อเพลง เขานอนบ้านใน – พุ่มพวง ดวงจันทร์

เนื้อเพลง: เขานอนบ้านใน ศิลปิน: พุ่มพวง ดวงจันทร์ อัลบั… Continue reading เนื้อเพลง เขานอนบ้านใน – พุ่มพวง ดวงจันทร์

เนื้อเพลง ทรัพย์สินคนเก่า – พุ่มพวง ดวงจันทร์

เนื้อเพลง: ทรัพย์สินคนเก่า ศิลปิน: พุ่มพวง ดวงจันทร์ อั… Continue reading เนื้อเพลง ทรัพย์สินคนเก่า – พุ่มพวง ดวงจันทร์

เนื้อเพลง แช่งนิ่มนิ่ม – พุ่มพวง ดวงจันทร์

เนื้อเพลง: แช่งนิ่มนิ่ม (แช่งนิ่ม ๆ) ศิลปิน: พุ่มพวง ดว… Continue reading เนื้อเพลง แช่งนิ่มนิ่ม – พุ่มพวง ดวงจันทร์

เนื้อเพลง หนูไม่เอา – พุ่มพวง ดวงจันทร์

เนื้อเพลง: หนูไม่เอา ศิลปิน: พุ่มพวง ดวงจันทร์ อัลบั้ม:… Continue reading เนื้อเพลง หนูไม่เอา – พุ่มพวง ดวงจันทร์

เนื้อเพลง ฉันเปล่านา เขามาเอง – พุ่มพวง ดวงจันทร์

เนื้อเพลง: ฉันเปล่านา เขามาเอง ศิลปิน: พุ่มพวง ดวงจันทร… Continue reading เนื้อเพลง ฉันเปล่านา เขามาเอง – พุ่มพวง ดวงจันทร์

เนื้อเพลง อีกหน่อยก็ลืม – พุ่มพวง ดวงจันทร์

เนื้อเพลง: อีกหน่อยก็ลืม ศิลปิน: พุ่มพวง ดวงจันทร์ อัลบ… Continue reading เนื้อเพลง อีกหน่อยก็ลืม – พุ่มพวง ดวงจันทร์

เนื้อเพลง เดี๋ยวแม่ตี – พุ่มพวง ดวงจันทร์

เนื้อเพลง: เดี๋ยวแม่ตี ศิลปิน: พุ่มพวง ดวงจันทร์ อัลบั้… Continue reading เนื้อเพลง เดี๋ยวแม่ตี – พุ่มพวง ดวงจันทร์

เนื้อเพลง ขอให้โสดทีเถอะ – พุ่มพวง ดวงจันทร์

เนื้อเพลง: ขอให้โสดทีเถอะ ศิลปิน: พุ่มพวง ดวงจันทร์ อัล… Continue reading เนื้อเพลง ขอให้โสดทีเถอะ – พุ่มพวง ดวงจันทร์