เนื้อเพลง: ดูอ ...

เนื้อเพลง: ห้า ...

เนื้อเพลง: แคร ...