เนื้อเพลง: ไม่ ...

เนื้อเพลง: คนเ ...

เนื้อเพลง: เคร ...

เนื้อเพลง: อกห ...

เนื้อเพลง: เจี ...