เนื้อเพลง: ควา ...

เนื้อเพลง: ลูก ...

เนื้อเพลง: Hea ...