เนื้อเพลง: คนญ ...

เนื้อเพลง: ขัด ...

เนื้อเพลง: เพื ...