เนื้อเพลง: ลูก ...

เนื้อเพลง: ฮู้ ...

เนื้อเพลง: ฆ่า ...

เนื้อเพลง: นกแ ...