เนื้อเพลง: กลั ...

เนื้อเพลง: ห่า ...

เนื้อเพลง: เปล ...