เนื้อเพลง: กระ ...

เนื้อเพลง: Wou ...

เนื้อเพลง: Sip ...