เนื้อเพลง: ถ้า ...

เนื้อเพลง: เจ้ ...

เนื้อเพลง: ตะค ...

เนื้อเพลง: ตกล ...