เนื้อเพลง: ถอน ...

เนื้อเพลง: ประ ...

เนื้อเพลง: ของ ...

เนื้อเพลง: You ...