เนื้อเพลง: ถาม ...

เนื้อเพลง: เอ็ ...

เนื้อเพลง: สัญ ...