เนื้อเพลง: ฮ้อ ...

เนื้อเพลง: ศาส ...

เนื้อเพลง: R.I ...

เนื้อเพลง: ฮัก ...