เนื้อเพลง: เศร ...

เนื้อเพลง: รัก ...

เนื้อเพลง: ให้ ...

เนื้อเพลง: วัน ...

เนื้อเพลง: Las ...

เนื้อเพลง: เริ ...

เนื้อเพลง: ใยอ ...

เนื้อเพลง: ถึง ...

เนื้อเพลง: ผมช ...

เนื้อเพลง: ราส ...