เนื้อเพลง: Lik ...

เนื้อเพลง: ไอ้ ...

เนื้อเพลง: ตรา ...

เนื้อเพลง: สงค ...

อัลบั้ม: Over ...

เนื้อเพลง: ฟ้า ...

เนื้อเพลง: ลมห ...

เนื้อเพลง: อีก ...

เนื้อเพลง: ฟ้า ...