เนื้อเพลง: คิด ...

เนื้อเพลง: เข้ ...

เนื้อเพลง: กลั ...

เนื้อเพลง: แค่ ...

เนื้อเพลง: ควา ...

เนื้อเพลง: วัน ...

เนื้อเพลง: รู้ ...

เนื้อเพลง: แฟน ...

เนื้อเพลง: ได้ ...