เนื้อเพลง: กรณ ...

เนื้อเพลง: Low ...

เนื้อเพลง: สาส ...

เนื้อเพลง: คอพ ...

เนื้อเพลง: ขอ ...

เนื้อเพลง: ไหว ...

เนื้อเพลง: คนห ...