เนื้อเพลง: คิด ...

เนื้อเพลง: กอด ...

เนื้อเพลง: บทส ...

เนื้อเพลง: Tal ...

เนื้อเพลง: Hig ...

เนื้อเพลง: Two ...

เนื้อเพลง: ด๊อ ...

เนื้อเพลง: เจ้ ...

เนื้อเพลง: มีห ...

เนื้อเพลง: รถข ...