About Us

Lyrics.city บริการอัพเดทเนื้อเพลง รวมรวมเนื้อเพลงทั้งใหม่และเก่า ให้ผู้ใช้งานได้สืบค้นได้อย่างสะดวก เราเปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน สำหรับผู้ทีต้องการส่งเนื้อเพลงเข้ามอัพเดทบนเว็บ หรือส่งข้อเสนอแนะใด ๆ สามารถส่งเข้ามาได้ทางที่ Contact Us แล้วเราจะรีบดำเนินการให้